Институции

28 подкрепиха продажбата на Зоната на здравето

Пазарджик Зоната на здравето ще се продава с публично оповестен конкурс, като начална тръжна цена ще бъде по-малко от половин милион лева. По време на дебатите на редовната сесия на ОбС – Пазарджик, съветникът Тодор Георгиев  заяви, че тази цена е ниска и е едва 17.28 лв /кв.м.

Той предложи цената да бъде повишена от 481 300 лв. на 680 000 лева. Предложението му беше подкрепено от Евтим Янев, който сравни цената на квадратен метър с тази на намиращата се в непосредствена близост бивша казарма, където при продажби цената е била 70 лв./кв.м. Янев предложи тази точка да отпадне от дневния ред днес, за да бъде преразгледана приватизационната оценка. Кметът Тодор Попов коментира, че желанието на Общината е статутът на имота да се запази, а в бъдеще, заедно с плажа и т.нар. Балон да се свърже с Острова с пешеходна връзка и да се превърне в голям развлекателен комплекс. Ако искаме купувачът да поеме ангажименти за запазване на статута, трябва да търсим балансирана цена, което не може да стане ако е по-висока, каза Попов. Според предварителните планове, бъдещият купувач трябва да направи инвестиция от 2 млн. лв. в обекта и да разкрие 15 работни места. Предложенията за по-висока цена и за отгагане разглеждането на точката не бяха приети. Гласуването за продажбата приключи с 28 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържал се”.

Коментари

Остави коментар