Избори

244 кандидатстват за 9 места в Парламента от област Пазарджик.Вижте всички листи

Написано от ПЗИНФО

30 партии и коалиции са регистрирали кандидатски листи в област Пазарджик за избора на Народно събрание. Предизборната кампания вече стартира. ГЕРБ ще я открият днес по традиция с водосвет. Ето и всички претенденти за 9-те депутатски мандата от нашата област.

Пореден №, дата и час на постъпване

Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК

Партия, коалиция или инициативен комитет

Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

на решението за регистрация

1-КЛ, 25.02.2021 г. 16:13

5

ВЪЗРАЖДАНЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Николай Делчев Георгиев

Красимир Рангелов Гълъбов

Цветозар Запринов Угринов

Стоян Николов Таслаков

Татяна Стойкова Пашова

Владислав Пенчев Влайков

Ивайло Георгиев Чорбов

Силвия Пенева Машева

Симеон Витанов Йорданов

Милан Здравков Вълчков

Мария Владимирова Иванова

Гергана Тодорова Цветкова

Светослав Ангелов Александров

36-НС 26.02.2021г.

2-КЛ

26.02.2021г.

11:33

1

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Стефан Иванов Балабанов

Арлин Григоров Антонов

Лъчезар Димитров Кръстев

Георги Димитров Коприщенов

Александър Георгиев Урумов

Кузо Георгиев Божинов

Татяна Борисова Попатанасова

Стоян Ангелов Влахов

Татяна Ненкова Пенчева

Николай Стефанов Лазаров

Георги Иванов Зонгов

Онник Антраник Мардиросян

Румен Иванов Хаджийски

Екатерина Петрова Кормушева

Димитър Георгиев Марков

Анна Тодорова Шейнова

Христо Стоянов Ташев

Георги Красимиров Мусиевски

39-НС 26.02.2021г.

3-КЛ

27.02.2021г.

09:17

23

ПП Благоденствие-Обединение-Градивност

1

2

Светла Лозанова Миланова

Добромира Атанасова Михова

43-НС 27.02.2021г.

4-КЛ

27.02.2021г.

09:37

6

ПП АБВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стойно Проданов Чачов

Тодор Куртев Цоков

Димитър Ангелов Налбантов

Ангел Минков Сираков

Кръстина Костадинова Кузева

Мария Цвяткова Биволарова

Николай Йорданов Бозев

Иван Петров Деянов

Тони Цанкова Шопова

Венцислав Кирилов Христов

44-НС 27.02.2021г.

5-КЛ

27.02.2021г.

11:19

15

ПП НАЦИЯ

1

Теодор Стефков Вълев

48-НС 27.02.2021г.

6-КЛ

27.02.2021г.

11:44

4

БСП за БЪЛГАРИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Пламен Иванов Милев

Петя Николаева Цанкова

Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова

Иван Иванов Търпоманов

Гълъбина Георгиева Карамитрева

Стойко Стойчев Стефанов

Полина Александрова Шишкова

Петя Панайотова Крушева

Александър Николов Чалъков

Надя Спасова Клисурска-Жекова

Александър Станимиров Велчев

Димитър Йорданов Жилков

Горчо Боянов Станков

Стефка Петрова Пенева

Гергана Василева Ичева

Андрей Димитров Премянов

Александър Костадинов Кобаков

Георги Иванов Янкулов

49-НС 27.02.2021г.

7-КЛ

27.02.2021г. 13:21

22

ПП ПРАВОТО

1

2

Захари Георгиев Генов

Ани Димитрова Карапанджиева – Колева

50-НС 27.02.2021г.

8-КЛ

27.02.2021г. 14:17

30

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1

2

Иван Стойнов Вакарелов

Димитър Стефанов Тодоров

52-НС 27.02.2021г.

9-КЛ

27.02.2021г.

15:17

26

Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

1

2

3

Костадин Стоянов Георгиев

Ангел Костадинов Калоянов

Пенка Петкова Караджова-Стоянова

53-НС 27.02.2021г.

10-КЛ

27.02.2021г.

16:11

3

Български национален съюз – НД

1

2

Никола Благовестов Коджаниколов

Елиана Андонова Бонева

54-НС 27.02.2021г.

11-КЛ

28.02.2021г.

10:10

29

ПП „Има Такъв Народ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Станислав Светозаров Балабанов

Светослав Георгиев Георгиев

Тодор Василев Василев

Пламен Николаев Абровски

Тинко Василев Василев

Иван Александров Лютаков

Силви Кирилов Петров

Георги Славчев Млеканов

Веселка Борисова Фиданова

Атанас Петров Петров

Рашко Атанасов Ганчев

Филип Едуард Филибосян

Миглена Веселинова Карабелева

55-НС 28.02.2021г.

12-КЛ

28.02.2021г.

11:15

20

ПП „Движение на непартийните кандидати“

1

2

3

Славчо Георгиев Велков

Благо Атанасов Петров

Иван Савов Андров

56-НС 28.02.2021г.

13-КЛ

28.02.2021г.

13:05

27

ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

1

Тони Димитров Баждаров

57-НС 28.02.2021г.

14-КЛ

28.02.2021г.

13:40

2

КП „НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ“

1

2

3

Панайот Борисов Ляков

Войно Стоянов Начев

Васил Иванов Терзийски

59-НС 28.02.2021г.

15-КЛ

28.02.2021г.

15:30

7

ПП „АТАКА“

1

2

3

4

5

6

7

8

Цанко Кирилов Бангьозов

Иван Първанов Дачев

Атанас Димитров Стоилов

Димитър Илионов Колчаков

Дело Бойчев Филипов

Елена Христова Василева

Серьожа Лазаров Даскалов

Стоян Тодоров Шиков

60-НС 28.02.2021г.

16-КЛ

01.03.2021г.

10:32

10

ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ангел Минков Минков

Иван Миланов Шопов

Венко Димитров Балтаджиев

Тодор Петков Банчев

Венелина Венкова Балтаджиева

Здравко Трайков Станков

Деян Минков Минков

Милен Младенов Тербешев

Мустафа Салих Еджевит

61-НС 01.03.2021г.

17-КЛ

01.03.2021г.

13:05

28

КП ГЕРБ – СДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Найден Тодоров Шопов

Валери Стефанов Вълков

Димитър Иванов Гечев

Стефан Неделчев Мирев

Лозана Илиева Василева

Валентина Асенова Кайтазова

Малина Георгиева Консулова-Златева

Иван Стойчев Станоев

Веселин Милчев Минев

Лидия Трендафилова Панайотова

Данаил Тодоров Трифонов

Петър Николаев Спасов

Александра Ангелова Мусиевска

Стоил Валериев Малинов

Кристиян Ненков Начев

Десислава Йорданова Костадинова-Гушева

Десислава Ангелова Тодорова

62-НС 01.03.2021г.

18-КЛ

01.03.2021г.

13:35

9

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Юмер Мустафа Хамза

Сергей Манушов Кичиков

Кадифка Салих Сиджимова

Осман Акчай Мурадов

Иван Ангелов Морозов

Цанко Бенчов Молов

Бахар Мухамер Алил

Ави Цанкова Тахчиева

Бюрхан Неждет Шериф

Ивайло Костадинов Личев

Фатма Себайдин Исаева

Траян Ромеов Ангелов

63-НС 01.03.2021г.

19-КЛ

01.03.2021г.

15:15

21

ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Атанас Георгиев Шопов

Веселин Панков Дундаров

Гергана Димитрова Сеферинкина

Гергана Красимирова Керимова

Христо Димитров Дудов

Анастасия Стефанова Георгиева

Николай Димитров Динчев

Любен Петров Ташев

Славейко Георгиев Миличин

Иванка Александрова Николова

Александър Тони Палийски

Дела Иванова Чардакова

Николай Тошков Грънчаров

Дима Динчева Георгиева

Николай Велков Николов

Васил Николаев Филипов

Петър Николаев Николов

Борислав Огнянов Чобалигов

64-НС 01.03.2021г.

20-КЛ

01.03.2021г.

15:30

24

КП „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Димитър Любомиров Петков

Димитър Кунчев Кунчев

Фаня Живкова Данева

Генади Илиев Маринов

Дора Стоянова Христова

Димитър Василев Георгиев

Трендафил Иванов Богданов

Алина Събева Иванова

Ангел Цвятков Йончев

Янко Юриев Пашов

Николай Светославов Влаев

Георги Ангелов Станков

Теодора Райчева Лечева

66-НС 01.03.2021г.

21-КЛ

01.03.2021г.

15:40

25

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

1

2

3

Христо Николов Дунчев

Димитър Спасов Чавдаров

Димитър Стоянов Вълков

67-НС 01.03.2021г.

22-КЛ

01.03.2021г.

16:00

12

ПП „Възраждане на Отечеството“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Веселин Първанов Найденов

Андриан Димитров Атанасов

Елисавет Христов Гангов

Спас Цветанов Шиков

Десислав Иванов Стойнов

Георги Илиев Йорданов

Николай Здравков Шуманов

Димитър Костадинов Щерев

Атанас Ралчев Панчев

68-НС 01.03.2021г.

23-КЛ

01.03.2021г.

16:15

14

ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Страхил Димчев Симеонов

Ваня Петрова Веселинова

Георги Огнянов Найденов

Стефан Владов Миланов

Христо Емилов Боянов

Александър Иванов Лютаков

Цветан Деянов Пъков

Янаки Николов Иванов

Борислав Георгиев Вукадинов

65-НС 01.03.2021г.

24-КЛ

02.03.2021г.

09:10

16

ПП „МИР“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Димитър Методиев Иванов

Крум Боянов Байраков

Христо Димитров Христосков

Костадин Иванов Златев

Емил Венциславов Кейбашиев

Мариана Стефанова Капитанова

Ана Маринова Рамова

Ангел Георгиев Паскалев

Иван Боянов Статев

70-НС 02.03.2021г.

25-КЛ

02.03.2021г.

09:40

8

ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/

1

2

3

Димитрина Георгиева Кацарова

Ивайло Спасов Спасов

Георги Ленков Балчев

71-НС

02.03.2021г.

26-КЛ

02.03.2021г.

11:10

18

коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Георги Николов Мърков

Кремена Минюва Йорданова

Златка Петрова Цвеева-Анчева

Нина Илиева Змийчарова-Димова

Даниел Георгиев Михайлов

Евелина Василева Рабаджийска-Тодорова

Николай Василев Илиев

Кемал Ахмед Байрактар

Петър Георгиев Милушев

Петър Илиев Пълев

Диана Минева Георгиева

Мария Петкова Арабаджийска

Николай Цветанов Сираков

Петя Деянова Стойкова

Атанас Пламенов Минев

72-НС

02.03.2021г.

27-КЛ

02.03.2021г.

11:20

19

ПП „Глас Народен“

1

2

Добромир Славейков Йорданов

Исмет Мустафов Кехайов

73-НС

02.03.2021г.

28-КЛ

02.03.2021г.

11:30

11

коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Стефан Любомиров Тафров

Любомир Венциславов Левичаров

Христо Петров Стефанов

Васил Николов Тодев

Костадин Стефанов Деянов

Николай Евтимов Янев

Бранимир Асенов Манушов

Михаил Димитров Ангелов

Иван Тодоров Хрисин

Иван Георгиев Велов

Петър Христов Цикалов

74-НС

02.03.2021г.

29-КЛ

02.03.2021г.

16:20

13

Движение ЗАЕДНО за промяна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Любен Иванов Колев

Траян Иванов Баждаров

Галина Стоянова Котова

Радослав Ангелов Сукиязов

Георги Петров Пешков

Веселина Георгиева Атанасова

Ангел Стойцов Балабанов

Веселина Каменова Петрова

Росица Христова Янева

Драгомир Александров Малчев

77-НС

02.03.2021г.

30-КЛ

02.03.2021г.

16:35

17

коалиция „Граждани от Протеста“

1

2

3

Дарин Димитров Георгиев

Вихрен Величков Илиев

Димитър Иванов Тухлов

78-НС

02.03.2021г.

Коментари