Общество

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата

През  2016г. Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото „ОБЕДИНЕНИ В БОРБАТА СРЕЩУ ТУБЕРКУЛОЗАТА“. Световната здравна организация отправи призив към всички правителства и гражданското общество за развитие на диалога и сътрудничеството и за обединяване на усилията за полагане край на епидемията от туберкулоза.

 

Туберкулозата е хронична бактериална инфекция, която най-често при отслабена имунна система на отделния индивид, се изявява клинично. Заболяването засяга различни органи и системи – най-често белите дробове и има неблагоприятен изход. Причинителят (туберкулозен микобактерий) прониква в организма по въздушно-капков път и през дихателните пътища достига до белодробния паренхим. В част от случаите инфекцията се разпространява по кръвен път и засяга различни органи, като менинги, кости, стави и уринарен тракт. Основен източник на заразата са болните с белодробна форма на туберкулоза, които отделят причинителя при кихане и кашляне.

Туберкулозата е огромно предизвикателство пред световното здраве: 

Всяка година в света: 

–    се регистрират 9 милиона нови случая на туберкулоза 

–    умират 1,5 милиона от туберкулоза 

Всеки ден в света: 

–    24 000 заразени 

–    4 000 починали 

–    8 000 неоткрити случаи 

Въпреки усилията ежегодният спад на заболеваемостта от туберкулоза е недопустимо нисък. Без поставена диагноза или без лечение са 3,3 милиона души. Делът на неоткритите случаи на туберкулоза остава непроменен. 

В България е постигната тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза – от 38 на 100 000 население през 2008 г. до 23,2 на 100 000 души през 2014 г. Общият брой на болните с туберкулоза през 2014 г. в страната е 1 872 души спрямо 3 150 пациенти през 2008 г. 

Най-рискови групи за туберкулоза у нас са: 

–    лица, лишени от свобода 

–    инжекционно употребяващи наркотици 

–    лица от ромска общност 

–    хора, живеещи с ХИВ 

–    злоупотребяващи с алкохол 

–    лица с инсулинозависим диабет 

–    децата на улицата 

–    лица, търсещи убежище 

Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус. 

В седмицата 21 – 24 март 2016 г. /всеки ден до 13.00 часа/в ОДПФЗС – Пазарджик се организира кампания „Дни на Отворени врати” за безплатни прегледи за туберкулоза. Дните на Отворени врати е ежегодна проява, доказала своята ефективност за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването и за предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги. Данните сочат, че „Дните на Отворени врати” осигуряват добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция. /РЗИ Пазарджик/

Коментари