Институции

203 са аптеките в област Пазарджик, липсват денонощни аптеки

Снимка: Интернет
Написано от ПЗИНФО

Броят на денонощните аптеки в област Пазарджик не отговаря на потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти. Необходимо е да се положат усилия част от аптеките, особено в общинските центрове на по-големите общини, да преминат на денонощен режим на работа, за да удовлетворят потребностите на населението от достъп до фармацевтичната услуга 24/7.

Това стана ясно на заседание на областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

В същото време комисията констатира, че броят на аптеките в област Пазарджик надвишава определения по Методиката минимален брой от 100 аптеки. Разпределени по общините и населените места на областта, 203 на брой, работещите аптеки осигуряват относително добър достъп до фармацевтични услуги. Заедно с това, обаче, броят на работещите 125 магистър-фармацевти, така както и броят на работещите 80 помощник-фармацевти е много по-малък от необходимия за този брой аптеки, който Методиката предполага.

На своето заседание комисията прие областната аптечна карта.

Коментари