Общество

2018-та завършва с по-малко разрешителни за строеж на жилищни гради, но с повече жилища

Пазарджик С 27.8% по-малко разрешителни за строеж на жилищни сгради са издадени от местните администрации в област Пазарджик през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо предходното, съобщават от Отдел "Статистически изследвания – Пазарджик". Разрешителни са издадени за строеж на 57 жилищни сгради със 152 жилища в тях и с 20 668 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 71 други сгради с 29 084 кв. м РЗП.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителните за строеж на жилищни сгради намаляват, но броят на жилищата в тях се увеличава с 50.5%, а общата им застроена площ – 40.7%, добавят от статистиката. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 26.8% и намаление при тяхната РЗП – с 1.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради също са по-малко (23 %), но броят на жилищата в тях се увеличава с 24.6%, а разгънатата им застроена площ – 10.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 34%, докато тяхната РЗП е по-малко с 48.9%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 328, Пловдив – 211, Варна – 156.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 33 жилищни сгради със 126 жилища в тях и с 16 615 кв. м обща застроена площ и на 48 други сгради с 24 039 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 5.7%, а жилищата в тях се увеличават – със 152%, а общата им застроена площ – със 111.4%. Броят на започнатите други сгради нараства с 41.2%, а тяхната обща застроена площ – със 194.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на започнатите жилищни сгради намалява с 25.0%, но жилищата в тях се увеличава с 9.6%, а общата им застроена площ – с 5.3%. Започнатите други сгради са повече със 77.8%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 32.3%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 159 жилищни и 84 други сгради и София (столица) – 151 жилищни и 21 други сгради.

Коментари