Общество

2% по-високи приходи от туризъм в областта през месец май

Пазарджик

През май 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 988, а на леглата – 4 255. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях се увеличава с 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г. е 38 218, или с 8.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През май 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 86.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 13.1 и 14.7%.  

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 27.5%, следвани от  бившата югославска република Македония – 13.4 % и Русия – 11.4%..

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2018 г. в област Пазарджик се увеличават с 5.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 15 991. От всички пренощували лица 92.0% са българи, като по-голямата част от тях (79.1%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 273 като 83.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. е 30.2%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 37.3%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (14.2%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 1.0 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди увеличението е с 1.1 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 0.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 1 669 128 лв., или с 2.0% повече в сравнение с май 2017 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от чужди граждани – с 5.8%, така и от български – с 1.3%.

 

Коментари