България

Кандидатът за кмет на община Пещера, издигнат от ГЕРБ, Николай Зайчев представи приоритетите си пред работещите в „Биовет”АД. След анонсирането на по-важното в Управленската програма, Зайчев даде възможност на хората да му задават въпроси. Един от служителите на най-голямото предприятие в града го попита директно как ще пребори корупцията в общината. На провокативното питане, кандидат-кметът отговори, че корупцията вирее там, където има добра почва за това. Зайчев бе откровен, че ако някой каже, че ще ликвидира корупцията на 100%, то той ще излъже. Нейните размери и последващите щети обаче могат да бъдат ограничени с контрол и правилно функционираща администрация. Първата стъпка към това е по-ефикасна работа на едно гише, която да ограничи контакта с тесните специалисти в бекофиса на общината.

Основната дейност на Общинската администрация е обслужването на гражданите и бизнеса във всички области, в една корупционна практика има две страни, коментира Зайчев. Но на дневен ред е и проблемът с ниското заплащане в администрацията, което пък отблъсква специалистите от нея.

В програмата си обаче Николай Зайчев гарантира достъпност на администрацията, бързина и ефикасност на работата й, грижа за интересите на обществото и рационално използване на наличните ресурси /работа с жалбите, молбите и предложенията на гражданите, организиране на изнесени приемни в кварталите на града и селата, срещи с общински съветници/. В приоритетите му е извършването на реално остойностяване на общинските услуги с оглед постигане на обоснована тяхна цена. Трябва обаче да бъде наложена строга бюджетна дисциплина гарантирана от Система за финансово управление и контрол.

Хората поставиха въпроса и с мръсните улици, малкото кошове за смет, снегопочистването. В тази връзка Зайчев сподели, че след изборите е наложително да бъде направена оценка на състоянието на общинските фирми и приемане на бизнес програми за тяхното развитие.

При визитата си в „Биовет” Зайчев бе придружен от народния представител Десислава Костадинова и кандидатите за общински съветници Красимир Киров, Любомир Бонев, Михаил Фолев, Славка Чанакчалиева и Добринка Смилянова.

На местните избори в община Пещера отборът на ГЕРБ е с номер 10 в бюлетината.

 

Коментари