Култура Общество

18 души получиха професионална квалификация „Библиотекар“

Пазарджик

18 души от читалищата в област Пазарджик, които работят или искат да работят в библиотеки и трябва да имат професионална квалификация „Библиотекар“ до 7 години от влизането в сила на Закона за обществените библиотеки, успешно завършиха 9-месечен курс. Те получиха дипломи за придобиване на III степен на професионална квалификация по професията  „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание”.

Организатори на обучението бяха  Асоциация „Съвременни читалища” и Българска библиотечно-информационна асоциация в партньорство с Регионална библиотека” Никола Фурнаджиев”.

Курсът започна на 21 септември 2017 г. и продължи до началото на месец август 2018 г., като през това време обучаваните получиха знания по общо библиотекознание, работа с персонален компютър и приложни програми, работа с Интернет и комуникация в мрежата, нормативна уредба на библиотеките, национална система на библиотеките в България, библиотечни фондове, комплектуване и организация, каталози, стандарти на библиографско описание и др. теми, свързани с професията на библиотекаря.

Коментари