Институции

Общината обяви обществена поръчка за обследване на още 6 сгради

Пазарджик

Община Пазарджик откри процедура за обществена поръчка във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Поръчката е с шест обособени позиции, за които е предвидено изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.

Ето и обособените позиции:

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция “Изготвяне на технически обследвания и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Г.Бенковски” № 127, №129, №131 и №133”

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
61368 BGN

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Изготвяне на технически обследвания и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ №8, №10, №12 и №14”

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
56424 BGN

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция “Изготвяне на технически обследвания и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски” №2, №4 и №6”

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41088 BGN

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция “Изготвяне на технически обследвания и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Одрин” № 75 А, Б и В”

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40840 BGN

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция “Изготвяне на технически обследвания и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ №20, №22 и №24”

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41096 BGN

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция “Изготвяне на технически обследвания и обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ №17 А, Б и В”

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
74864 BGN

Продължителността на поръчката по всички позиции е 30 дни.

 

Коментари