Институции

16 учители от 11 училища представиха своите добри практики в общинския форум „Обмен на добри практики, показани в конкурса „Клас на месеца”

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

Конкурсът бе обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Пазарджик. Събитието бе открито от Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и култура”, която поздрави участниците и прочете поздравителен адрес от кмета на Общината Тодор Попов.
„Приветствам Ви за активната работа. Гордея се с резултатите, които постигаме заедно като местна общности чиято цел е нашият Пазарджик и най-важното в него – нашите деца, да се развиват, да бъдат все по-добри и да живеят достойно.”
Колаж със снимки на Класа на годината 2018 и Благодарствено писмо от Класа на годината 2019 до Тодор Попов поднесоха класните ръководители Елена Бишурова и Валерия Годжунова.
Съдържателните и впечатляващи доклади и презентации развълнуваха присъстващите в залата и често избухваха аплодисменти.Учителите, участвали с номинации в конкурса „Клас на месеца” през учебните 2017/2018 и 2018/2019 г., представиха своята работа в клас и извън класната стая, иновативни дейности, благотворителни инициативи, примери за толерантност и разбирателство, подкрепа и сътрудничество.
Специално внимание заслужиха четвъртокласниците Мери-Кейт Чочева и Кристиян Димитров от НУ „Отец Паисий”, които представляваха своята учителка Гергана Комсийска. Тяхното участие завърши думите:
„Дано доброто е заразно!И не само по Коледа и Великден, а всеки ден, всеки миг, когато се питаме как да постъпим – да сме щастливи, когато даваме или не!”
За учебната 2017/2018 година класовете, издигнали номинации, са 24 от 9 училища в общината. За учебната 2018/2019 година класовете, подали номинации са 22 от 12 училища в общината, като немалка част от класовете участваха с номинация всеки месец.
С конкурса „Клас на месеца” МКБППМН си постави за цел превенция на отпадането от училище, повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, показване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции. Освен това Комисията се стреми да насърчава креативността на учителите и да ги стимулира да представят своята работа извън пределите на училището. Споделянето и популяризирането на ценен опит, знания и умения е от съществено значение за повишаване на мотивацията на преподавателите и за пълноценната им професионална реализация.

Коментари