Общество

16 ноември – Международен ден без тютюнопушене

Пазарджик И тази година в третия четвъртък на месец ноември отбелязваме Международния ден без тютюнопушене. Идеята е с превантивни дейности и информационни материали да се мотивират активните пушачи да се откажат от вредния навик.

 

По данни от национално проучване на факторите на риска за здравето /2013-2014г./, в България 37,4% от населението на възраст над 20 г. пуши активно. Нараства и обществената тревога относно употребата от малолетни и непълнолетни деца на наргилета и изделия за пушене  различни от тютюневите.

Оценявайки първостепенното значение на превенцията за ограничаване на тютюнопушенето като рисков фактор за здравето, РЗИ Пазарджик се включва в тазгодишната кампания  с обучения, изследвания на никотинова зависимост и масово разпространение на здравно-информационни материали.

През целия период на кампанията от 1-  до 16 ноември на детски и учебни заведения в областта и на неправителствени организации се предоставят филмите „Денят на Яна“, „Дим“, „Невидимият“ и „Пушенето забранено“. За популяризиране на кампанията срещу тютюнопушенето и с цел провеждане на обучения на децата и учениците се раздават промотивни материали – книжки „Патилата на Мравчо или колко опасни са цигарите“, „Пътеводител за отказване от тютюнопушенето“, плакати и стикери.

На 16 ноември:

– в Районно управление на полицията в Пазарджик експерти по промоция на здравето от РЗИ ще организират изнесен консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето. На активно пушещи служители от РУП ще се проведе изследване с теста на Фагерстрьом на степента на никотинова  зависимост и измерване на въглероден  оксид в издишан въздух.

През следващата седмица в НУ "В. Друмев" гр. Пазарджик пред четвъртите класове ще бъде направена демонстрация с пушещата Кукла Сю и ще се проведе обучение за вредата от тютюнопушенето.

Коментари