Вашите сигнали Култура Общество

151 години безсмъртие и една история за Апостола от Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Учителят по история Илия Михайлов сподели един малко известен факт, свързан с литографията, която виждате по-горе и която е посветена на обесването на Васил Левски. Заслугата за нейното откриване е на българския изследовател, краевед и генеалог г-жа Бистра Риндова.

При една своя обиколка из стария квартал „Чиксалън“ в Пазарджик през 80-те години на миналия век тя се среща и разговаря със Стоянка Каменска, която е снаха на поборника от Априлското въстание (1876 г.) Георги Стаев Каменски. Каменска ѝ показва тази литография, озаглавена „Обесването на приснопамятний родолюбець войвода Василъ Левски (Дякона) на 6-ий февр. 1873 г. в гр. София“. Изработена е в книгопечатницата на Янко С. Ковачев от художника С. Влайков. Отпечатана е на мека литографска хартия с размери 53 на 41, 5 см в два основни цвята – черен и пастелно жълт.

Подобна картина през 1879-1880 г. рисува и тревненският художник Симеон Цолев Симеонов (1853 – 1881), племенник на Ангел Кънчев.

За това откритие на г-жа Риндова художникът-зследовател Жечко Попов казва:

„Откриването на литографията е ценна находка, тъй като досега тя бе напълно непозната на съвременния зрител. Отпечатък от нея не е запазен нито в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, нито в друг наш институт. И независимо, че литографията на С. Влайков не е оригинална, нейното откриване е културен факт, който ще дообогати литературата и графиката, посветени на Апостола на свободата“.

(В. Народна младеж, бр. 98, 24.04.1984)

Коментари