Общество Политика

14 милиона лева се предоставят за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата

Написано от ПЗИНФО

Правителството предоставя 14 милиона лева за закупуване на преносими компютри за нуждите на държавните и общинските училища.С одобрените допълнителни средства ще бъдат закупени 16 000 устройства, от които 12 000 броя за ученици и 4 000 броя за учители, като по този начин ще се осигурят преносими компютри за тази част от учителите и учениците, които нямат финансовата възможност да се снабдят със собствени такива.

В случай, че се наложи дистанционно обучение в електронна среда, устройствата бързо ще обезпечат учебния процес от разстояние, а в периодите, в които не се налага дистанционно обучение, технологичните фондове ще се ползват в присъствения учебен процес и ще гарантират по-високото му ниво.

Коментари