Институции

13 отбора от община Пазарджик мериха сили в ученическо състезание за защита при бедствия и аварии

Написано от ПЗИНФО

Общинският кръг на Националното ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ се проведе в Пленарна зала на Община Пазарджик.

Участваха 13 отбора, съставени от четирима състезатели – ученици от 6. и 7. клас,  от община Пазарджик.

Ученическото състезание се организира от Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик и е включено в Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година.

Състезанието проверява  усвоените знанията по изучавания материал от I до VII клас по Програмата на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.

Състезателите решаваха индивидуални тестове, включващи 30 въпроси, групирани  в следните раздели: Природни бедствия, Промишлени аварии и катастрофи, Индивидуални и колективни средства за защита, Пожарна безопасност, Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението, Неутрализиращи разтвори при замърсяване с амоняк и хлор и Първа помощ. Време за попълване на теста  – 30 минути.

Класирането е отборно, както следва:

I място – отбора на СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик;

II място – отбора на I ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик;

III място – отбора на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик.

Отборът победител ще участва областния кръг на състезанието, който ще се проведе през април в град Пазарджик.

 

 

Коментари