Институции Общество

102 доброволци в региона имат празник днес

Пазарджик Днес се отбелязва Международният ден на доброволеца. Празникът е посветен на хората, които безвъзмездно помагат за подобряване живота на нуждаещите се.

За първи път той се чества през 1985 г по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

Създаването, развитието и функционирането на добре подготвени доброволни формирования за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации към общините е от важно значение за подпомагане действията на местната власт и структурите на ГДПБЗН.

През 2012 г правителството прие “Стратегията за развитието на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2012- 2020 г.” и план- програма за нейното изпълнение.

Стратегията е разработена за постигане на ефективна намеса при възникване на бедствия в Република България с активното участие на хората при защитата на техния живот и здраве, опазване на околната среда и имущество.

Към 15 ноември в регистъра на ГДПБЗН – МВР има регистрирани 129 доброволни формирования с 1734 доброволци, от тях 719 човека са обучени.

На територията на област Пазарджик има регистрирани 6 доброволни формирования със 102 доброволци. По брой на доброволците област Пазарджик е на пето място в страната, като повече регистрирани доброволци има в областите Пловдив, Русе, Плевен и Ловеч.

Община Пазарджик- 39 регистрирани доброволци, преминали обучение по модул І и модул ІІ на първоначалния основен курс.

Община Батак- 17 регистрирани доброволци, предстои да преминат първоначален основен курс на обучение.

Община Белово- 8 регистрирани доброволци,  преминали обучение по модул І и модул ІІ на първоначалния основен курс.

Община Велинград- 11 регистрирани доброволци, предстои да преминат първоначален основен курс на обучение.

Община Панагюрище- 20 регистрирани доброволци, преминали първите два модула на обучението.

Община Стрелча- 7 регистрирани доброволци, преминали първите два модула на обучение.

Дейностите, които доброволните формирования могат да изпълняват са:

  1. 1.Предупреждение;
  2. 2.Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
  3. 3.Оповестяване;
  4. 4.Спасителни операции;
  5. 5.Ограничаване и ликвидиране на пожари;
  6. 6.Операции по издирване и спасяване;
  7. 7.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
  8. 8.Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
  9. 9.Разсредоточаване на културни и материални ценности;
  10. 10.Други операции, свързани със защитата при бедствия;

През изминалия летен сезон доброволци са участвували в овладяването на три големи пожара на територията на областта. Общият брой на участвалите доброволци и гасачески групи е 85 човека.

Коментари

Остави коментар