Институции

Ясни са наемателите на паркингите в центъра

Пазарджик „Кантос БГ“ ЕООД, „Гео Корект“ ЕООД и „Торис БГ“ ЕООД са наемателите на три паркинга в центъра на Пазарджик за следващите 10 години, съобщи кметът Тодор Папав.И трите фирми предлагат инвестиции от по 20 000 лв. които трябва да бъдат осъществени през първите три години.

 

„Кантос БГ“ ЕООД печели конкурса за отдаване под наем на паркинг „Театъра“ с предложен месечен наем 4900 лв. без ДДС. До един месец след сключване на договора за наем, ще бъдат разкрити 4 работни места, които ще бъдат поддържани за срока на договора. Поет е и ангажимент за извършване на еднократно дарение през този период в полза на Община Пазарджик за празника на града. Размерът е 1000 лв.

Грижа на „Гео Корект“ ЕООД ще бъде паркинг „Тракия“. Предложеният месечен наем е 6100 лв. без ДДС . Конкурсът за паркинг „Елбрус“ печели „Торис БГ“ ЕООД с предложен месечен наем от 4300 лв. без ДДС. И двете фирми до месец след сключване на договора трябва да разкрият по 2 работни места. Поемат и ангажимент еднократно дарение от по 500 лв. в полза на Община Пазарджик. Кметът коментира, че на трите фирми може да бъдат предложени за закупуване будки и охранителни камери, а ако нещата вървят добре, за отдаване под наем ще бъдат предложени и други общински паркинги.

Коментари