Институции Общество

Яслите в областта предлагат средно по 10.2 места на 100 деца

Пазарджик Общините Брацигово и Стрелча са с най-добра осигуреност с места в детските ясни в областта, показват данни на Териториално статистическо бюро – Юг към края на 2015 г. Като цяло осигуреността е 10.2 места на 100 деца до 3-годишна възраст.

 

По общини тя е: Брацигово тя е 26.3 на 100 деца; Стрелча – 17.7 на 100 деца и Пещера – 13.9 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград – 5.7 на 100 деца, Септември – 6.8 на 100 деца и Ракитово – 9.4 на 100 деца. В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли. Общо яслените групи в областта са 25 към обединените детски заведения (ОДЗ) със 760 места с тях. В сравнение с предходната година, местата са с 24 (3.3%) повече. В градовете функционират 22 детски ясли с 693 места, а в селата 3 с 67 места.

През миналата година в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ са постъпили 707 деца, или с 51 повече в сравение с 2014. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 735 деца. Година по-рано те с били с 1.2% повече. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 82.6%, а най-малък а тези до 1 година – 0.1%. За тях се грижат 78 медицински специалисти и 53-ма души немедицинси персонал.

Коментари