Общество

Януарските сметки за ток по-ниски от тези през януари 2015-та

Средната стойност на фактурите за консумирана електроенергия при битовите клиенти за януари 2016 г. е 72,38 лв. с ДДС. Това е малко по-ниско спрямо средната стойност на фактурата за месец януари 2015 г., когато е била 73,80 лв. Това показва анализ на EVN България на последните сметки за потребена електроенергия за клиентите в Югоизточна България. Данните на дружеството покaзват още, че по отношение на средното потребление за първия месец на годината се запазва същата тенденция спрямо потреблението година по-рано. В януарската сметка за 2016 г. средното потребление е  398 киловатчаса, а година по-рано за същия месец – потреблението е било 405 киловатчаса.

 

Както всяка година, януарските фактури на EVN България включват и потреблението по коледните и новогодишните празници, когато то традиционно е по-голямо заради  повечето почивни дни.

По-детайлният анализ на стойностите на фактурите по отделни групи клиенти за януари 2016 г. показва, че:

  • при над 51,5% от битовите клиенти на EVN България консумацията на електроенергия за януари 2016 г. е в рамките до 300 киловатчаса. При тези клиенти средната стойност на януарската фактура за потребена електроенергия е 21,92 лв. с ДДС. Средната стойност година по-рано – за януари 2015 г., е била 22,05 лв. с ДДС.
  • при над 40,5% от битовите клиенти на EVN България е налице по-голяма консумация – от 300 до 1000 киловатчаса. При тези клиенти средната стойност на януарската фактура за потребена електроенергия е 102,38 лв. с ДДС. Средната стойност година по-рано – за януари 2015 г., е била 103,25 лв. с ДДС.
  • при близо 8% от битовите клиенти на EVN България е отчетена значително висока консумация, която надвишава 1000 киловатчаса. При тези клиенти средната стойност на януарската фактура за потребена електроенергия е 247,80 лв. Година по-рано за януари 2015 г. е била 250,81 лв. с ДДС.

Посочените стойности на потребление и фактури са средноизчислени, поради което не могат да се отнесат автоматично към всеки един конкретен клиент, чиято консумация на електроенергия и стойност на фактура са индивидуални. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.

EVN България напомня, че всеки клиент може периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер). По време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни сътрудниците на EVN България отчитаха показанията на електромерите по редовен месечен график, спазвайки правилата за измерване, поради което няма изкривяване или удължаване на сроковете за отчет.

Същевременно EVN България информира клиентите си с актуални съвети за енергоспестяване и разумно използване на енергията, представени по забавен и интересен начин чрез ситуации от ежедневието и домакинството. Актуалните съвети са налични на:
http://www.evn.bg/Chastni_klienti/EE_chastni_klienti/Suveti_za_energospestjavane.aspx

Целта е клиентите да се информират как да използват енергията ефективно в дома си и кои са факторите, влияещи пряко на разходите за консумирана електроенергия. По този начин всеки клиент определя своите навици при потреблението на енергия и в случай на необходимост да вземе мерки за подобрение./EVN/

Коментари