Институции

Ще обсъждат важна наредба днес

Написано от ПЗИНФО

Днес, 18.06.2024 г. от 16:30 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Ще бъдат обсъдени:

1. Работен проект – предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

 

     2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

 

     3. Приложения към Мотивите.

 

     4. Финансова обосновка с приложения (към мотивите) от № 1 до № 114 включително.

 

     5. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция „Бюджет и общинска собственост“.

 

     6. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Коментари