Институции

Ще има регламент за погребенията и гробищните паркове

Пазарджик

Повторно погребване в гробни места, които са непотърсени, необлагородени, запустели, за които никой не полага грижи и остават неплатени повече от 20 години предвижда проект на внесена в ОбС  Наредба. Проектът е внесен от кмета Тодор Попов и е за Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик, каквато към момент няма. Предложението за повторно погребване в непотърсени гробни места е необходимо, за да се ограничи непрекъснатото отчуждаване на земя за разширяване на гробищата и правените в тази връзка разходи, се казва в него.

Наблегнато е на това, че към настоящия момент на територията на община Пазарджик няма утвърдена и действаща наредба за гробищните паркове и погребално обредната дейност. А  също и че с оглед предписания в наредба на МЗ, е необходимо да се регламентират основните изисквания за управлението, реда и дейността на гробищните паркове, ползването и поддържането на гробните места, както и  свързаните с тези дейности услуги.

Към 30 юни 2016 г. Гробищния парк в Пазарджик е 230 дка, разпределен в 94 парцела с 21 458 гробни места. Статутът на последните ще бъде изяснен чрез регламент за управление в гробищния парк, както и ежедневно актуализиране на информационния масив.

Ще се  регламентират реда и начина за гробоползване след изтичане на санитарния период; за благоустрояването на гробните места и от кои лица може да се  извършва. Ще се гарантира и опазване на инфраструктурата, като се предвидят  задължения по отношение на извършващите ограждане да възстановяват за своя сметка нанесените щети по алеите и по съседните гробове; ще се преустанови преминаването на МПС и каруци, без връзка с Гробищния парк, които разбиват алеите, ползват неправомерно вода, косят трева и нарушават реда в гробищния парк. Проектът за Наредба е внесен за обсъждане в ОбС Пазарджик.

Коментари