България Институции

Ще има наказания за влизане в езерото „Бъбрека“

Дирекция „Национален парк Рила“ започва процедура за налагане на административни наказания и санкции за неспазване на режимите в защитената територия, съобщиха от институцията. Решението е във връзка със събитие на 11 август, събота, в района на циркуса на Седемте Рилски езера. Дирекцията е издала разрешение за заснемане на сцени от филм, като в заповедта на директора на парка са дадени изрични указания за начина на провеждане на снимачните дейности и организацията им. В заснемането на филма бяха включени и децата от пазарджишкия танцов състав "Чудесия".

Според издадения индивидуален административен акт е разрешено заснемане на сцени за филм в района на езеро „Бъбрека” на11.08.2018 г. включващокадри на изгрев пред езеро „Бъбрека”, хоро и танци, изписване на жив надпис България, сцени с участието на статисти в народни носии и използване на 3 топловъздушни балони при спазване на определени условия. Едно от условията е „Да не се използват езерата в циркуса на Седемте рилски езера и притоците към тях за къпане, пране и миене. Абсолютно недопустими са всякакви опити и дейности, водещи до увреждане или унищожаване на компонентите на околната среда.“.

Заповедта не е била спазена, извършени са нарушения на Закона за защитените територии, плана за управление на парка и установените режими и норми в парка. На организаторите на събитието – Фондация „Нашият дом е България“, във връзка със заснемане на филма „Нашият дом е България“ ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност за неспазване на поставените условия по издадената съгласувателна заповед на директора на парка. При установяване самоличността на участниците в нарушението, които нерегламентирано са навлезли в езеро „Близнака“, също ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност.

За юридически лица Законът за защитените територии предвижда налагане на имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., а на физически лица – глоба, като минималната е в размер от 5 до 100 лв., а максималната от 500 до 5000 лв.

Вчера служителите на парка не допуснаха нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства в защитената територия, а също и следяха за спазването на условията от разрешителната заповед в района на езеро „Бъбрека“.

С цел допълнителна превенция на защитената територия в пожароопасния и туристически натоварен сезон, Дирекция „Национален парк Рила“ е предприела и други мерки за недопускане на нарушения и за спазване на установените режими и норми на територията на националния парк, съгласно Закона за защитените територии и Плана за управление на НП „Рила”, а именно чрез даване на планирани дежурства по график от служителите „Паркова охрана и контрол“ от всички паркови участъци.

Коментари