Институции Криминално

Шефският пост на велинградския съд продължава да е свободен

Велинград Велинградският съд е на път да се превърне в постоянно присъствие в конкурсите за избор на административни ръководители на Висшия съдебен съвет. Районният съд в курорта неизменно присъства в тях вече две години.

 

За последен път длъжността за административен ръководител на Районен съв – Велинград е обявена като свободна с решение по протокол №12/12.07.2016 г. от Съдийската колегия на ВСС. Желаещи да се кандидатират за поста липсват. Междувременно съдът продължава да изпълнява функциите си по предназначение.

Коментари