Култура Общество

Шест „Пчели“-роботи вече са в библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Написано от ПЗИНФО

Пазарджик По проект „Генерация Код“ на Фондация „Глобални библиотеки-България“ от Посолството на САЩ по грант за осъществяване на дейности по програмирането, в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ в Пазарджик постъпиха 6 броя „ Пчела“-роботи/Bee-Bolt-1/ и цветни подложки от винил за работа с програмируемите роботи. Общата стойност на дарението е близо 1000 лв.

За своята успешна дейност с деца и тийнейджъри Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ в Пазарджик получи през 2018 г. безвъзмездно дарение от Посолството на САЩ – 10 робота „ Финч“. В резултат на активното пропагандиране на програмирането с роботи „ Финч“ библиотеката бе включена подборно в кръга от библиотеки в страната и е една от 15-те, които получиха второ, а сега и трето дарение – още 5 робота „ Финч“ и още 6  робота „Пчела“, както и финансиране за обучение на целева група деца с афинитет към програмирането и желание да работят с тези роботи.

Новите програмируеми роботи ще разширят възможностите за обучение и ще подкрепят дейности на Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“, чрез които да бъде повишен общественият интерес към новите технологии, да бъдат насърчавани младежите да усъвършенстват дигиталните си умения и да осъществяват своите идеи с помощта на програмирането.

Коментари