Институции

ЧСИ продава 1400 дка земя на Община Септември

Септември

При меко казано форсмажорни обстоятелства започна оперативната си работа като кмет на Община Септември Марин Рачев. Още с встъпването си в длъжност новият кмет завари минирана обстановка. В първия си работен ден като градоначалник той научи, че са прекъснати доставките на гориво за служебните коли на Общината и училищните автобуси. Както е известно няколко дни преди това пък Общината осъмна с блокирани банкови сметките по дългът към Пътстрой АД.

Като нюанс към това два дни преди да встъпи в длъжност новия кмет, в Общината е получено и съобщението, че ЧСИ излага за публична продан над 1 400 декара общинска земя заради дългът към Пътстрой АД, който е размер на над 3,5 милиона лева.
Оборотни пари в Общината на практика няма, тъй като постъпващите дневно по 3-4 000 лева отиват директно по сметката на частния съдебен изпълнител Мария Ангелова във връзка със запора от Пътстрой АД. От месец септември до момента не са изплащани заплатите на второстепенните разпоредители със средства – кметствата. До днес, 12-ти ноември пък трябва да се платят близо 36 000 лева за ток към EVN. В противен случай от там ще дръпнат шалтера. В същото време все още ръководни фактори от администрацията прикриват важна информация относно:
– Текущи съдебни дела и срокове за ответни действия по тях;
– Срокове за затваряне на проекти като този за водния цикъл;
– Разходи по частни съдебни изпълнители за поети и неизпълнени ангажименти, по които общината е платила до момента стотици хиляди левове за правна защита;
Някои служители вече са напуснали кораба, чрез преднамерено съкращаване(Катя Йовчева и Спаска Игнатова), а тези, които са останали, явно са разчитали, че ще бъдат освободени на чисто емоционална основа, без да им се изисква да си предадат работата. Реалността е такава, че до утвърждаване на новата организационна структура, на практика Марин Рачев ще трябва да работи със стария ръководен състав, който явно по всякакъв начин саботира управлението и нормализирането на работата чрез криене на документи и не предоставяне на нужната информация за да се направи анализ с оценка и план за действия. Показателен в това отношение е вчерашния пример със зам.-кмета Стефка Попова, която е отказала да приеме искане от кмета за предоставяне на информация от нейния ресор и се е наложило същото да бъде връчено по-късно чрез нотариус.

Недобори

Над 2 300 000 лева са несъбраните от Община Септември средства за такси и данъци. Тепърва независима група от експерти пък ще направи финансова одит за да се изясни какви са реалните задължения към кредитори, контрагенти и партньори. В същото време само за обслужване на преките си финансови задължения през месец ноември, Община Септември трябва да плати 685 490.55 лв.

Община Септември

Коментари