България

Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията

Написано от ПЗИНФО

Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

Как се става съдия, прокурор, следовател?“ – това бе темата на срещата с учениците от IXв клас, специалност „Съдебна администрация“ на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, която се проведе на 17.05.2023 г. в зала № 1 на Административен съд – Пазарджик.

Лекторите Мария Хубчева и Дияна Златева-Найденова – съдии в Административен съд – Пазарджик, представиха магистратските професии, като по достъпен и интересен начин разясниха на учениците какви са законовите изисквания, за да стане един човек съдия, прокурор или следовател.

Учениците разсъждаваха по въпроса какви качества трябва да притежава човекът под тогата, след което лекторите ги запознаха с принципите на работа, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Съдиите акцентираха, че той е задължителен и определя поведението на един съдия както по време на работа, така и извън съдебната зала.

Деветокласниците се запознаха със статута на административните съдии, а част от тях облякоха един от символите, олицетворяващи властта на закона – съдийската тога.

На лекцията присъства и и.ф. председател на Административен съд – Пазарджик – Десислава Кривиралчева, която изказа пожелание в бъдеще сред присъстващите да има нейни колеги.

Коментари