Институции Общество

Четвърти „в“ от НУ „Васил Левски“ е класът на месец декември

Пазарджик Четвърти „в” клас от НУ „Васил Левски”, с класен ръководител Мариана Вълнарова, е победителят за декември в конкурса „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”, съобщиха от Община Пазарджик. Конкурсът се провежда за първа година и беше обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Общината.

 

Жури от членове на МКБППМН единодушно реши носителят на приза да е именно този клас.

„Децата в класа са 21, от които 2 са от ромски произход. Те са приети от всички, приобщени са и никога не е изтъквано в отрицателна посока различието на етноса. У децата са изградени качества на взаимопомощ и сътрудничество, те са сплотен колектив, в който наистина присъства толерантността. Между тях няма агресия, жестокост, злоба, с които се сблъскваме всеки ден. Съумели сме да изградим дисциплина и атмосфера за ефективна работа, които предполагат и развиване на творческите заложби на децата”, подчертава класната ръководителка.

В актива на ІV „в” клас е представянето на спектакъла „Празник на приказката” на Камерната сцена в дДраматично-куклен театър „Константин Величков”, като целта е възпитание в родолюбие и национални ценности. Класът участва в инициативата „Да допишем „Аз съм българче”, с желание участват в иновативни уроци.

Журито реши да присъди и специална грамота за проявена толерантност на ІV-ти  клас от ОУ „Стефан Захариев” с класен ръководител Гергана Георгиева. Отличието се дава за проявеното добронамерено и приятелско отношение към учениците от ОУ „Любен Каравелов”, които в момента се обучават в сградата на училище „Стефан Захариев”. Освен това четвъртокласниците проявяват толерантност и към своите различни съученици – дете в риск, отглеждано в приемно семейство и дете, дошло наскоро в класа.

Всички класове, номинирани в конкурса „Клас на месеца”, ще получат грамота за участието си.

Голямата награда в конкурса – еднодневна екскурзия в страната и призът „Клас на годината”, ще бъдат присъдени в края на учебната година.

Коментари