Избори

ЦИК проведе дистанционно обучение на РИК Пазарджик

Членовете на Обучителното звено на ЦИК проведоха днес дистанционно обучение на РИК  Пазарджик и представители на областната, общинските администрации в областта и други институции и участници в изборния процес по предварително оповестен график и утвърдена програма. Членовете на ЦИК – Камелия Нейкова, Румен Цачев, Ивайло Ивков и Бойчо Арнаудов, проведоха обучение едновременно на седем Районни избирателни комисии – Пловдив – град, Пловдив-област, Пазарджик, Габрово, Русе, Ловеч и Плевен.

 

Основната цел на обучението е повишаване компетентностите на членовете на избирателните комисии и обучение на другите участници в организацията на изборния процес, както и ефективността на взаимодействието между ЦИК – РИК – СИК и другите институции.

До момента в РИК Пазарджик не са постъпили жалби и сигнали. По време на обучението, член на ЦИК направи демонстрация на указания начин на сгъване на бюлетината, с цел запазване тайната на вота. Изготвен е график за получаване на бюлетините по области от печатницата на ДЕМАКС София. РИК Пазарджик ще проведе обучение с членовете на СИК в областта по график. За проведените обучения на СИК РИК уведомява ЦИК, като посочва броя на присъствалите на обучението членове на СИК по секции и общини в срок до 24 март 2017 г./РИК Пазарджик/

Коментари