Политика

ЦИК назначи избирателни комисии в шест общини от региона и одобри промяна в една

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик ЦИК назначи избирателни комисии за местния вот на 27 октомври в няколко пазарджишки общини. Съставите на ОИК в Стрелча, Брацигово и Лесичово ще са с по 11 членове и председатели Нонка Спасова, Лъчезар Минев и Иван Табаков. Във Велинград, Пещера и Белово комисиите ще са с по 13 човека с председатели Натали Видаркинска, Васко Икономов и Христо Вълков. Консултациите са проведени при спазване на Изборния кодекс, а протоколите са подписани без особени мнения и възражения. Общинските избирателни комисии встъпват в правомощията си на 7 септември 2019 г.

Решенията може да бъдат обжалвани в тридневен срок пред Върховния административен съд.

В състава на ОИК – Батак е направена промяна, става ясно от друго решение на ЦИК. То е относно постъпило писмо от кмета на общината Петър Паунов във връзка с предложение от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ“, за освобождаването на Невена Стоянова Кавръкова – член на ОИК – Батак и заемане на длъжността от Атанас Георгиев Хрисков.

Към предложението е приложено заявление от Невена Стоянова Кавръкова за освобождаването й като член на ОИК – Батак по лични причини. Атанас Хрисков е назначен за член на ОИК Батак, за което ще му бъде издадено удостоверение. Това решение на ЦИК също може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Коментари