Избори

ЦИК взе решение кой ще е председател на РИК-Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

ЦИК назначи състава на  Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антони Христосков Върбев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Геомарова Ганчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Цветанов Стефанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Кръстева Попова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстьо Йорданов Костадинов
СЕКРЕТАР: Али Ахмедов Чешмеджиев
ЧЛЕНОВЕ: Янчо Николов Дрянов
Боряна Чавдарова Дунгарова
Лъчезар Николаев Минев
Христо Николов Вълков
Иванка Василева Гатина
Юсуф Ахмедов Мехмедов
Христина Георгиева Дачева

Коментари