Институции

Център за ранна превенция работи с деца от Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Община Пазарджик е бенефициент по проект „Център за ранна интервенция Пазарджик“ BG05SFPR002 2.003 0161 С01. Днес дейността по проекта бе официално представена.

Той предлага пакет от социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и родители от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства, както и предстоящи инициативи по проекта.

Амбицията е Центъра за ранна интервенция да обгрижва стотици деца от уязвими групи в община Пазарджик.

Услугата, която стартира в началото на тази година, цели превенция на детските заболявания в ранна възраст и предотвратяване на настаняването в социални институции на децата в риск и подкрепата на родителите за справяне с такъв тип заболявания.

Според Секретаря на Община Пазарджик Елена Куцева е важно децата на Пазарджик и семействата им да бъдат обгрижвани и защитени, без значение от социалния им статус.

Центърът за ранна интервенция се намира до филиала на ДГ „Слънчо“ в Пазарджик, а негов управител е Ирина Стаматова.

Управителят на социалната услуга Ирина Стаматова посочи към момента се работи с детските градини „Снежанка”, „Радост” и „Пролет”. Обхванати са 141 деца, с които два пъти седмично се провежда профилактика. Поетапно ще бъдат обхванати още деца. Предвижда се организирането и на лятно училище за бъдещи първокласници.

Ръководителят на проекта Таня Гюнова сподели пред медии, че освен с речта, обхванатите деца имат проблеми и с двигателната активност.

Финансирането за Центъра е в размер на 387 000 лева по програма „Развитие на човешите ресурси” на Европейския социален фонд плюс.

Коментари