Общество

Цветелина Спиридонова: Благодаря на фондация bCause, че ни даде възможност да отидем там, където има нужда от нас като лекари

Написано от ПЗИНФО

1418 души успяха да прегледат екипите на МБАЛ „Хигия“, МБАЛ“Пулс“ и УМБАЛ „Медика Русе“ през есента на 2021 г. в 24 населени места по програмата за социална отговорност „Забавно лято, грижовна есен“ на фондация bCause в сътрудничество с Българска болнична асоциация (ББА) и финансовата подкрепа на Филип Морис България.

55% от прегледаните хора в малки населени места не са посещавали лекар специалист от една година. Това става ясно от оценката и резултатите на програмата.

Прегледите от болници от ББА за възрастни хора бяха в 24 населени места от тютюнопроизводителни региони. Прегледите в област Русе, Пазарджик и Благоевград се проведоха в периода 7-24 септември 2021 г.

Екипи от лекари специалисти по кардиология, гастроентерология, ортопедия, урология, неврология, офталмология и ендокринология проведоха прегледи по места според заявените нужди.

Над 600 души са успели да прегледат екипите на болница „Хигия“ през есента на 2021 г. Бих искала да благодаря на фондация bCause, че ни даде възможност да отидем там, където има нужда от нас като лекари“, заяви доц. д-р Цветелина Спиридонова, изпълнителен директор на болница „Хигия“.

Предписаните мерки за превенция от лекарите и в трите региона включват хранителен и двигателен режим, рехабилитация.

Коментари