Избори

Хора от избирателни секции се самоосвободиха от балотажа

Пазарджик

Седем души от избирателни комисии – членове и ръководен състав, не са се явили днес за втория тур на президентските избори.

 

Това са един председател на СИК, двама зам.-председатели, един секретар и трима членове. Същите са освободени от длъжност и на техните места са преназначени или назначени други хора. Издадените удостоверения на освободените лица за втори са анулирани, а на новоназначените е разпоредено да се издадат нови удостоверения.

Коментари