Култура Общество

Хиляди огньове пламнаха тази вечер

Снимките са от тази вечер, от Велинград, където днес също горят много гаганици.
Написано от ПЗИНФО

Заговезнишкият огън е основен елемент от празника, разпространен навред, в различни варианти.

Вечерта се палят огньове (клади) и след като прегорят, се прескачат от мъжете. Според народните вярвания кракът на когото е минал през огъня става неуязвим за змийско ухапване.

На места към пръчка привързват слама, палят я и я въртят в кръг, другаде палят мехове със слама, вдигнати нависоко, някъде отнасят главня от огъня у дома; има и други регионални разновидности (Паликош и под.). Всичко е свързано с очистителната сила на огъня. Около него се играят хорà и се пеят песни,[1] но в стари времена само мъжете са се събирали там./Уикипедия

Коментари