Криминално

Хванаха началничка от ОДМВР Пазарджик да краде в аптека

Написано от ПЗИНФО

Със заповед на министъра на вътрешните работи е образувано дисциплинарно производство срещу ръководен служител /началник на сектор/ в ОДМВР-Пазарджик за извършено тежко дисциплинарно нарушение.

В Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР е постъпил сигнал за извършена кражба от търговски обект – аптека в гр. Пазарджик. След проведеното разследване било установено, че автор на деянието е служител в Областна дирекция на МВР в гр. Пазарджик на ръководна длъжност – началник на сектор. След като случаят е докладван по установения ред министърът на вътрешните работи е разпоредил извършването на дисциплинарно производство за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина.

Нарушени са правилата и нормите на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и с действията си служителят е уронил престижа на службата. Успоредно с това материалите по случая са изпратени от Дирекция „Вътрешна сигурност“ на прокуратурата.

Коментари