Институции Култура

Хаджийски отново оглави управителния съвет на Сдружение „Български музеи“

Пазарджик

РИМ-Пазарджик, представляван от Борис Хаджийски, беше избран за втори пореден мандат за председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“

На 26.11.2015 г. в АЕК „Етър“ се проведе Общо събрание на Сдружение „Български музеи“. Бяха приети отчетния доклад за 2015 г., финансовия отчет на годината, както и програма и бюджет за 2016 г.

На общото събрание беше избран нов управителен съвет с мандат за следващите три години, в състав:

  • Регионален исторически музей – Пазарджик, представляван от директора си Борис Хаджийски
  • Регионален исторически музей – Русе, представляван от директора си проф. д-р Николай Ненов
  • Регионален исторически музей – Велико Търново, представляван от директора си Иван Църов
  • Национален военноисторически музей, представляван от директора си доц. д-р Соня Пенкова
  • Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ – Габрово, представляван от директора си доц. д-р Светла Димитрова

За председател на Управителния съвет единодушно беше избран Регионален исторически музей – Пазарджик, представляван от Борис Хаджийски, а за зам.-председател – РИМ – Русе, представляван от проф. д-р Николай Ненов.

Новата Контролна комисия на Сдружението беше оглавена от Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, представлявана от директора си Даниела Ненчева, а членове на същата комисия са: РИМ „Стою Шишков“ – Смолян и Общински исторически музей – Попово.

Общото събрание гласува декларация до държавните институции с апел да се ангажират с настоящето и бъдещето на българските музеи и галерии с финансирането на музеите и опазването на културно-историческото наследство.

На сайта на Сдружение „Български музеи“ предстои публикуването на отчетния доклад на Общото събрание.

 

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАЗАРДЖИК

Коментари