Общество

Фондация „Надеждата на Пазарджик“ обявява прием на документи за отпускане на финансови стимули за талантливи деца и младежи

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
Написано от ПЗИНФО

Фондация „Надеждата на Пазарджик“ и Сдружение на частните предприемачи и работодатели обявяват прием на заявления за отпускане на финансови стимули на талантливи деца и младежи. Кандидатите трябва да са жители на Община Пазарджик и да покажат документи и снимков материал от техни постижения в периода 2023- април 2024 г. С предимство ще бъдат успехите в сферата на образованието, науката и техниката. Кандидатите трябва да имат успех от последния учебен срок/ семестър не по-малък от много добър 5.00, което се доказва със съответен документ от учебното заведение.
Заявлението за кандидатстване се подава на имейл schpr@avb.bg в срок до края на месец април.

През последните две години Фондация „Надеждата на Пазарджик“ не е раздавала финансови стимули, но членовете на Сдружението на предприемачите взеха решение подкрепата за талантливите младежи в Пазарджик и региона да бъде възстановена.
Общият брой на отличените до момента деца е 65, а колективните награди са 5. Подкрепата за младите таланти във финансово отношение до момента възлиза на 26700 лв.

Коментари