Любопитно Общество

Флоралните води стават все по-популярни, но как се произвеждат розова и лавандулова вода

Написано от ПЗИНФО

Производството на розово масло става чрез преработка на розов цвят в степен на цъфтеж 3, 4 и 5 фаза чрез водо-парна дестилация. Доставеният свеж цвят веднага се подава към дестилационния апарат за дестилация. Розовият цвят се съхранява и транспортира до дестилационните апарати в полиетиленови торби, напълнени без натъпкване, затворени и оставени на сянка, изправени една до друга или легнали.

Съхранението е максимум до 15 часа.

Дестилацията е в дестилационни апарати в съотношение спрямо обема му при поставяне на цвят 1 : 5. Технологичният процес е автоматизиран, като параметрите, които се следят са ниво на вода, температура на вода, дестилат и пара, налягане. Управлението е автоматично, като системата за управление е изградена съгласно спецификация.

При кохобацията (концентрация на първичния дестилат чрез многократна редестилация) се получават 80-90% от извличаното от цветовете масло. При кохобирането на първични и вторични дестилационни води след декантиране  се получава розово масло.

Маслото се отделя във флорентински съдове, а получаваният вторичен дестилат отново се включва в кохобационния цикъл до практически пълното извличане на етерично масло.

Розовото масло се отделя в конуса на флорентинския съд, преминава през фунарното стъкло, влива се във фунията, която е в центъра на фунарното стъкло и през тръба се източва.

При производство на розово масло средният рандеман е 3000 кг розов цвят за 1 кг розово масло.

В края на розовата кампания се произвежда розова вода.

Розовата вода се получава при дестилацията на цвят с вода. Дестилационните води след кохобацията са розова вода, която съдържа от 0,2 до 1,1 % етерично масло.

Лавандуловото масло се получава чрез парна дестилация.

Суровината е лавандулови съцветия с дължина на съцветието от 12 до 14 см. Зареждането на суровината става в метален кош, който е поставен в дестилатора. Зареждането е ръчно, като задължително след подаване на суровината, тя се претъпква. Дестилацията се провежда в периодично действащи апарати. В 1 куб. м се поставят около 250 кг съцветия. Продължителността на дестилацията е около 1,50 часа.

Дестилатът от дестилационния апарат директно се подава във флорентинския съд и след приключване  на процеса маслото се изважда ежедневно и се съхранява във варели Полученото лавандулово масло в края на лавандуловата кампания се смесва в общ хамур.

От дестилираната лавандулова суровина се изважда от дестилатора и са използва за получаване на компост.

Розова и Лавандулова вода се произвеждат в пещерското село Радилово. Местна фамилия вече 12 години отглежда рози и лавандула и имат собствена дестилерия.

Коментари