Институции

Фирма от Пещера оставя Брацигово без автобуси за Пазарджик от 1 януари

Написано от ПЗИНФО

Общинска администрация град Брацигово уведомява жителите на община Брацигово, че е налице постъпило уведомително писмо от фирма „ТРАНССЕРВИЗ“ ООД град Пещера, която е изпълнител по договор за възлагане на обществен автобусен превоз на пътници от областна транспортна схема, квота на община Брацигово, за това, че от 01.01.2023г. се преустановява изпълнението на курсовете по линии Брацигово – Пазарджик в часове – 06:30ч. и 11:30ч., Пазарджик – Брацигово в часове – 14:10ч. и 19:30ч.
Преустановяването на курсовете е породено от финансови затруднения и прекратяване на дейността на фирма „ТРАНССЕРВИЗ“ ООД град Пещера.

Община Брацигово подготвя обявяването на обществена поръчка, съгласно Закона за обществени поръчки, която ще бъде публикувана до дни. От момента на получаване на уведомителното писмо, община Брацигово активно работи и търси решение за обезпечаване изпълнението на превоз по обществените автобусни линии от квота на община Брацигово.

Предвид трудностите по намиране на превозвач, община Брацигово ще направи всичко необходимо, да бъде осигурен обществен автобусен транспорт до областния град.

Коментари