Институции

Учители, кметове и родители започнаха дебат за оптимизацията на училищната мрежа

Пазарджик Работна среща относно образователните перспективи на три училища се проведе днес в Община Пазарджик. Училищата са ОУ „Стефан Захариев” – Пазарджик, ОУ „Георги Бенковски” – с. Хаджиево, ОУ „Кочо Честименски” – с. Пищигово.

 

Поводът за инициираната от Общината среща беше недостатъчният брой ученици, обучението в слети и маломерни паралелки, вълненията на родители и учители за застрашените им от закриване училища.

„Оптимизацията на училищната мрежа и закриването на училища е неминуема при демографската криза. Но решението ще го вземем всички ние. Наясно съм, че това е изключително непопулярна мярка, затова инициираме този дебат, за да чуя вашите спокойни и разумни доводи. Тенденцията е ясна – децата не стигат", каза кметът Тодор Попов при откриването на срещата. Той добави, че трите училища са с най-лоши показатели и увери присъстващите директори на училища и кметове на села, че преподавателите няма да останат без работа, а на децата ще бъде гарантиран достъп до образование. „Уверявам ви, че ще вземем решение, само когато имаме пълен консенсус", заяви Попов. Той още веднъж изрази мнението си против слетите паралелки, заради качеството на образование.
В срещата, освен директорите на трите училища и кметовете на селата Хаджиево и Пищигово, присъстваха още преподаватели от съответните училища и родители, образователни експерти от Община Пазарджик и РИО на МОН, омбудсманът Иван Димитров,  както и общинският съветник Цанко Бангьозов –  председател на постоянната комисия „Образование" в ОбС.
Доскорошният началник на сектор „Образование“ в Общината Гергана Табакова обясни, че е направен анализ на цялата образователна мрежа в общината и на този етап не е задействана процедура за закриване на учебни заведения. За присъстващите три училища, данните през последните шест години сочат, че на един учител се падат 6-7 деца. В училището в Хаджиево в момента се водят 50 деца, а в Пищигово – 75. В Хаджиево има  4 паралелки, от които 1 слята и 2 маломерни, а в Пищигово – 6 паралелки, от които 2 слети и 3 маломерни.
Директорът на училище „Стефан Захариев" Ангел Ангелов посочи основния проблем на училището, а именно, че в него се обучават основно деца от ромски етнос. Той добави, че материалната база на учебното заведение е изключително добра, че то е реновирано по национални и европейски програми през последните години, че квалификацията на преподавателите постоянно се повишава и „резултатите на учениците не са по-лоши от тези на другите училища, където се обучават деца от ромския етнос".
Директорът на училището в Пищигово Борис Петров подчерта, че училището е постигнало 100% обхват на децата, и че само днес са записани 5 нови деца от с. Скутаре.
Директорът на училището в Хаджиево Здравко Дингилев подкрепи обучението в слети паралелки. По негова информация на всеки седем паралелки в Канада една е слята.
Началникът на Инспектората по образование Валентина Кайтазова съобщи, че от 1 август ще бъде въведен стандарт за физическата среда в училищата, който също ще е от значение при вземането на решение за това кое училище да бъде закрито. 

Коментари