Институции

„Училище за родители” за четвърта поредна година

  1. Пазарджик

За четвърта поредна година Община Пазарджик ще реализира инициативата „Училище за родители” на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.
Ефективният модел за партньорство между родители и институции ще продължи в детска градина „Валентина Терешкова” /за четвърта година/, в детска градина „Снежанка” /за трета година/ и за първа година в детските градини „Здравец” и „Дъга”.
Заниманията с родителите започват от 10-ти февруари и са два пъти в месеца по установен график. Провеждат ги обществените възпитатели и секретарят на комисията. По традиция „Училище за родители” завършва с Празник за деца и родители в края на месец април.


„Училище за родители” предлага на родителите информация по теми и проблеми, които ги вълнуват във връзка с възпитанието и грижата за децата. Стремежът на експертите е още в най-ранна възраст превенцията да предхожда появата на проблеми на по-късен етап.
Тази година „Училище за родители” ще протече по следната Програма:
„Валентина Терешкова” и „Снежанка”
1. Общуването – ключ към добри взаимоотношения.
Добра майка ли съм? Ролята на бащата.
2. Защо детето не ме слуша?
Изкуството да казваме „Не” – поставяне на граници.
3. Топли и „отровни” родителски послания.
4. Агресията – проблеми и решения.
5. Бабата и дядото в семейния пъзел.

„Дъга” и „Здравец”
1. Децата имат нужда от общуване – кога и как?
2. Агресията – проблеми и решения.
3. Преход от детска градина към първи клас.
4. Детските рисунки – какво ни казват децата чрез тях? Детските страхове.
5. Детската ревност. Представяне на идеите на д-р Томас Гордън – „Трениране на успешни родители”.

Коментари