Институции Общество

„Училище за родители“ донесе награда за ДГ“Валентина Терешкова“

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

За реализирането на инициативата на МКБППМН „Училище за родители” детска градина „Валентина Терешкова”, представлявана от директорката Живка Спасова, спечели специалната награда в Шестия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2019”. Темата на конкурса, организиран от Синдиката на българските учители, бе ”Хуманистична образователна среда в образователните институции за формиране на нравствени и духовни качества у децата и учениците”.

Директорката Живка Спасова впечатли журито с представянето на добрата практика, която детската градина и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ реализират три поредни години.

За популяризирането на успешните общински педагогически практики г-жа Живка Спасова получи от кмета Тодор Попов грамота, а учителският екип – цифров фотоапарат.

Коментари