Институции Общество

Ученици ще търсят решения в среща с МКБППМН

Пазарджик В сряда, 21 март, ученици от Средношколското общежитие в Пазарджик ще се срещнат с част от състава на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Проявата е на тема „Повишаване на правната култура и запознаване с дейността на МКБППМН” и цели да запознае младежите с представители на комисията и дейностите, които извършват.

 

В срещата ще участват председателят на състава на комисията, психолози, обществени възпитатели и секретарят, с помощта на които учениците ще разберат какво означава противообществена проява, как и по какъв начин специалистите от комисията помагат на децата да осъзнаят грешните си постъпки и да поправят поведението си.

Предвижда се и пресъздаване на възпитателно дело с участието на самите ученици, което ще се проведе в заседателната зала на МКБППМН.

„Какво ще направя, ако съм секретар на комисията за един ден?” – това е задачата, която секретарят ще постави на учениците, за да ги предизвика да предложат инициативи, противодействащи на агресията и на най-често срещаните противообществени прояви.

Коментари