Общество

Ученици представиха Глобалните цели за устойчиво развитие

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

В ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ отново се проведе глобалната инициатива „Най-големият урок в света“ под патронажа на УНИЦЕФ и партньори. Целта на инициативата е младото поколение да се запознае с Глобалните цели за устойчиво развитие и да се поеме ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.
В занятията взеха участие ученици от пети и шести клас, които представиха пред съучениците си Глобалните цели за устойчиво развитие и предложиха идеи как да направим нашата планета по-справедлива, по-здрава и устойчива. Темите на представените материали бяха разнообразни и провокираха творческото мислене и креативност на учениците. Чрез тях младите хора доказаха, че са загрижени за бъдещето на Земята и желаят да живеят в един по-добър, по-справедлив и по-отговорен към планетата свят.

Коментари