Общество

Ученици от ОУ „Климент Охридски“ гостуваха на общинския съветник Тодор Тодоров

Пазарджик Високи гости днес поеха банките на общинските съветници в Пленарна зала на Общински съвет – Пазарджик. Ученици от V и VІ клас на ОУ „Св. Климент Охридски“ се срещнаха с председателя на Комисия „Финанси и бюджет“ и трети мандат общински съветник Тодор Тодоров. Той ги посрещна на входа на общината, те от своя страна бяха изработили знаменца за поздрав, показващи едновременно страната ни и училището им.

 

Преподавателката им по история и цивилизация, ст. учител Цветана Кадьова разказа, че учениците са участници в проект „Твоят час“. В V клас по История на стария свят те изучават началото на демокрацията в древна Гърция. Непосредствената връзка е животът днес и връзката с институциите. Вече са посетили съда, днес бяха в ОбС при общинския съветник Тодор Тодоров, очакват образователен тур и в Народното събрание, Президентството, Народната библиотека и т.н. Целта е поетапно да разберат механизма на демокрацията.

Тодор Тодоров разказа на гостите си представи отделните секторните политики по които работят общинските съветници,  въпросите, с които се занимава всяка от тях, показа им системата за гласуване, как се работи с нея и с микрофоните по банките. Гостите направиха и първия тест на вижданията си с гласуване. Макар и с минималния за обикновено мнозинство необходими гласове, приеха предложение за увеличение на учителските заплати. Доста по-категорично гласуваха против предложението за премахване на ваканциите в училище. Единственият против беше домакинът им. Поинтересуваха се от броя на политическите сили в ОбС Пазарджик, а когато дойде време за питания не се поколебаха да го направят. Основните им сигнали бяха по отношение транспорта и препълнените автобуси, с които пътуващите от близките села се прибират, лошото състояние на улиците, образувалите се мини сметища из квартали. Получиха уверението, че сигналите ще бъдат предадени за търсене на решение.

Важно е, че съзнанието на децата заработи, виждат проблемите и няма да са причинители на такива, каза в заключение г-жа Кадьова. Групова снимка и подаръци сложиха край на срещата. Оживените коментари помежду им на тръгване не оставиха съмнение, че гостуването е харесало на учениците.

Коментари