Институции

Учениците минават в дистанционна форма на обучение

Написано от ПЗИНФО

Училищата в област Пазарджик ще бъдат с дистанционна форма на обучение най-малко 2 седмици. Такива указания са изпратени от Регионалния инспекторат на образованието до училищата в региона. Всяко училище ще организира образователния процес. Информация ще дават класните ръководители.

Коментари