Общество

Учениците в Звъничево вече имат „Стая на веселието”

Звъничево „Стая на веселието” бе открита през януари в ОУ „Васил Левски”, Звъничево, съобщава РИО Пазарджик. Модерно оборудваната стая е обзаведена по спечелен проект в Национална програма „Училището – територия на учениците” на стойност 10 000 лева. В нея учениците, които се обучават в целодневна форма на учебния ден ще провеждат заниманията си по интереси.

 

Оборудването допринася за адаптирането на децата към училищния живот и им дава възможност да почувстват училището като свой дом и желана територия. Новата организация на средата допринася за съхраняването на детската индивидуалност, за разгръщането на инициативността и въображението. В класната стая, превърната в приказен кът, те ще играят, ще четат и творят, и ще се мотивират да посещават рeдовно дейностите, които не са пряко свързани с часовете от задължителната подготовка.

В стаята ще се организират и мероприятия като изложби, спортни прояви, конкурси и дискусии.

Коментари