Общество

Учебните заведения в областта са готови за новата 2016-2017 година

Пазарджик Инспектори по държавен здравен контрол  от РЗИ Пазарджик  провериха готовността за новата учебна година на всички 124 учебни заведения, регистрирани като обекти с обществено предназначение на територията на областта (от тях 28 са държавни, 96 са общински).

Контролът започна още в края на миналата учебна година, когато бяха извършени 254 текущи проверки с цел оценка на състоянието на учебно-възпитателните заведения.  Предписания за извършване на ремонтни дейности бяха издадени на 49 училища. При извършване на последващ контрол бе констатирано, че 30 от тях са спазили дадените препоръки. Директорите на другите 19 училища са подали молби в РЗИ за удължаване на срока за изпълнение на предписаните мероприятия, поради липса на  финансови средства, затова не са им наложени санкции.

Във всички училища през летния сезон са извършвани ремонтни дейности със средства, заделени от делегираните им бюджети: подмяна на подова настилка, частична смяна на врати на класни стаи, смяна на ученическа мебелировка, ремонт на помещенията, на покривни конструкции, фасади, осигуряване на ергономични мебели. Извършена е профилактика на отоплителната система, ВиК, ел. инсталации и частични ремонти по поддръжка на сградите – постно и блажно боядисване на места, където е необходимо.

По преценка на ръководствата, някои учебни заведения извършиха ремонти без предписания от РЗИ – частично бе ремонтиран покрива на НУ „Отец Паисий”, гр. Пазарджик, в ОУ „Константин Величков”, с. Паталеница са изградени обособени за момичета, момчета и инвалиди вътрешни санитарни възли, в експлоатация ще бъде пусната през зимата нова отоплителна парна инсталация на твърдо гориво в ОУ „Отец Паисий”, с. Мененкьово и нова спортна площадка в двора на училището. Ремонти на санитарни възли, боядисване и поддръжка на ВиК и елинсталациите са извършени в ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Пещера, ОУ „Проф. Марин Дринов”, гр. Панагюрище.

В гр. Пазарджик и региона към момента повечето от сградите на учебните заведения  са санирани./РЗИ/

Коментари