Институции Общество

Утвърдени са стандартите за финансиране на училища и градини в общината

Пазарджик Утвърдени са формулите за разпределение на средства по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик/дете за бюджетната 2018 год. за общинските детските градини и училища, съобщи кметът Тодор Попов. Формулите са приети единодушно след обсъждане  с директорите на образователните институции.

 

Новите моменти в съдържанието на формулите тази година са добавените, като основни компоненти ,,стандарт за институция“  и ,,стандарт за брой групи/паралелки“ и в същото време се запазва се компонентът ,, брой деца/ученици“.

За детските градини допълнителни компоненти по формулата са:

Резерв за непредвидени разходи;

Средства за логопедичен кабинет

Средства за детски градини на делегиран бюджет, отопляващи се с газ или течно гориво

`           За училищата допълнителни компоненти по формулата са:

Резерв за непредвидени разходи

Средства за училища, отопляващи се с течно гориво с брой ученици до 180, отдалечени от общинския център.

Коментари