Институции

Успешен напоителен сезон се очертава за района на Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

„От гледна точка на напояването се очертава успешен за земеделските производители сезон за района на Пазарджик”. Това съобщи управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон Тополница, Сашка Целева.

В момента клон Тополница доставя вода за напояване от язовирите Батак, Белмекен и Тополница.

„В трите язовира има необходимото ни за напояване количество вода, както за клон Тополница, така и за нуждите на клон Марица, област Пловдив”, заяви още Сашка Целева.

Подготовката за напоителен сезон 2020 е започнала още от есента на 2019 година. Вниманието е било насочено към ремонтни дейности по критичните участъци на каналната мрежа. В началото на годината стартира и почистването на каналите от битови отпадъци, което е и основен проблем за дружеството.

„Поради липсата на достатъчно работници тази година в почистването на канал „Паша арк”, който минава през град Пазарджик, се включиха служителите на администрацията. Те изявиха желание да помогнат на колегите си, за да сме готови в срок да доставим необходимата и годна за напояване вода. Стартирахме сезона в пълна готовност и на нито един земеделски производител не бе отказана доставка на вода за напояване”, пояси още управителят на „Напоителни системи”, клон Тополница.

Тя припомни, че поливен сезон 2018 година е минал в безброй аварии и много неприятности.

„С помощта на вярата и амбицията и силната подкрепа на изпълнителния директор г-жа Снежина Динева и проявеното разбиране от голяма част от земеделските производители, насочих усилията си в ремонт на автомобилите и каналната мрежа. Сезон 2019 година мина без големи аварии и съответно с навременна и точна доставка на вода за напояване. Това върна амбицията на работниците и служителите и те дадоха и дават всичко от себе си, за да успеем да увеличаваме приходите си и да се развиваме. Всяка година се увеличават площите за напояване и ние сме готови да отговорим на всички заявки”, заяви още Сашка Целева.

Тя е поставила няколко цели през дружеството. Тази година се отваря мярка 4.3 и клон Тополница ще кандидатства за отпускане на средства с три проекта за пет участъка от каналната мрежа и се надява догодина успешно да приключат ремонтните дейности.

„Работим в синхрон и сътрудничество с всички институции. На първо място за мен е важно работниците и служителите да идват на работа с желание и да работят със сърцата си. Това се вижда и се усеща в екипа ми. Те дадоха смисъл на думата „заедно“ и постигнаха невероятни резултати в работата си. Това повиши качеството на предоставяната от нас услуга и доведе до пълно задоволяване на нуждите на нашите ползватели на вода за напояване.

На следващо място бих искала и ще се старая да погасим натрупаните стари задължения и един ден да се работи по изграждане на нови канали и хидромелиоративни съоръжения”, заяви още Сашка Целева.

Тя отправи апел към земеделските производители да поддържат в добро състояние вътрешноканалната си мрежа и да пестят водата, за да бъде достатъчна за всички.

Коментари