Криминално Общество

Урок по правосъдие за ученици от Гимназия „Иван Аксаков“

Пазарджик Повече за присъствието на децата в правния мир научиха ученици от 10 клас на Гимназия „Иван Аксаков“ Пазарджик в часа си в Зала 1 на Съдебната палата. Инициативата „Дни на отворени врати“ е част от годишната програма на Висшия съдебен съвет за информиране на гражданите относно структурата и функциите на съдебната система.

 

Прокурор Димитрия Ганчева разясни правата на малолетните и непълнолетните в процеса, а и в разследването, в зависимост от това дали са извършители, пострадали, или свидетели на престъпление, това кой да ги разпитва и представлява, защитата им (ако са застрашени), наказанията (ако попадат в първата категория). Съдия Николинка Цветкова им разказа повече за т.нар. „Синя стая“. Към нея учениците са показали интерес и при предишно посещение в съда, а още по-висок той стана с идеята да проведат симулирани изслушвания в нея. Интерес предизвика и това, че има случаи развеждащи се родители да останат заедно в името на детето си. Съдия Цветкова грабна вниманието на слушателите си и с примери от съдебната практика, в които и извършителите, и пострадалите са деца.

Коментари